پنجشنبه 19 تير 1399 - Thursday, July 09, 2020
برنامه هفتگی استاد
 
ساعت 13:30 - 15 15 - 16:30
ايام هفته
شنبه
يكشنبه Power Electronic ماشین های الکتریکی مخصوص
دوشنبه
سه شنبه Power Electronic ماشین های الکتریکی مخصوص
چهارشنبه آز ماشین 2 آز ماشین 2
پنجشنبه
جمعه
رفتن به بالای صفحه