پنجشنبه 19 تير 1399 - Thursday, July 09, 2020
برنامه هفتگی استاد
 
ساعت 8 الی 10 10 الی 12 12الی 14 15 الی 16:30 16:30 الی 18
ايام هفته
شنبه مخابرات 1 مراجعه دانشجویان مخابرات 2 (دیجیتال) کدینگ ویدیو
يكشنبه
دوشنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان , جلسه مخابرات 2 (دیجیتال) کدینگ ویدیو
سه شنبه
چهارشنبه مخابرات 1 مراجعه دانشجویان جلسه جلسه
پنجشنبه
جمعه
رفتن به بالای صفحه