دوشنبه 1 آبان 1396 - Monday, October 23, 2017
تاریخ آخرین بروز رسانی: 8:49:43 23/4/1394

S.J. Sadati Rostami

سید جلیل ساداتی رستمی
j.sadati[at]nit.ac.ir

استادیار
Sayed Jalil Sadati Rostami
Assistant Professor in Control Engineering
Faculty of Electrical and Computer Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Babol, IRAN
 
رفتن به بالای صفحه