پنجشنبه 19 تير 1399 - Thursday, July 09, 2020
برنامه هفتگی استاد
 
ساعت 8 تا 9 9 تا 10 10 تا 11:30 11:30 تا 12 12 تا 14 14 تا 16 16 تا 17:30 17:30 تا 18:30
ايام هفته
شنبه مطالعه شخصی مطالعه شخصی مدارهای الکتریکی 2 مشاوره دانشجویان کارشناسی نماز و ناهار مطالعه شخصی مطالعه شخصی راهنمایی دانشجویان دکتری
يكشنبه بررسی احتمالی سیستم های قدرت بررسی احتمالی سیستم های قدرت راهنمایی دانشجویان دکتری مشاوره دانشجویان کارشناسی نماز و ناهار مطالعه شخصی ماشین های الکتریکی 1 راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد
دوشنبه آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 مدارهای الکتریکی 2 مشاوره دانشجویان کارشناسی نماز و ناهار مطالعه شخصی مطالعه شخصی مطالعه شخصی
سه شنبه بررسی احتمالی سیستم های قدرت بررسی احتمالی سیستم های قدرت راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد جلسات گروه قدرت نماز و ناهار ماشین های الکتریکی 1
چهارشنبه مطالعه شخصی راهنمایی دانشجویان دکتری راهنمایی دانشجویان دکتری مشاوره دانشجویان کارشناسی نماز و ناهار
پنجشنبه
جمعه
رفتن به بالای صفحه