جمعه 1 آذر 1398 - Friday, November 22, 2019
تاریخ آخرین بروز رسانی: 4:56:28 2/4/1394

Mohammad Reza Hassanzadeh

محمد رضا حسن زاده
m.hasanzadeh[at]nit.ac.ir
Website:  http://cee.nit.ac.ir/ms/m.hasanzadeh/home.aspx

استادیار


Dr. M. Hassanzadeh

معاون دانشجویی دانشگاه

Faculty of electrical and computer engineering

Babol Noshirvani University of Technology
PO Box 47144-484
Shariati Avenue , Babol , IRAN
Tel: (+98-11) 32310981
Fax: (+98-11) 32339214
E-mail: m.hasanzadeh@nit.ac.ir

Web page: http://cee.nit.ac.ir/ms/m.hasanzadeh/home.aspx 
رفتن به بالای صفحه