سه شنبه 29 بهمن 1398 - Tuesday, February 18, 2020
برنامه هفتگی استاد
 
ساعت 9 تا 10 10 تا 11:30 11:30 تا 13:00 13:00 تا 14:00 14:00 تا 15:30 15:30 تا 17:00
ايام هفته
شنبه ------- تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 حضور ناهار و نماز حضور آز. تحليل سيستم قدرت
يكشنبه مطالعه شخصی بررسی حالات گذرا در سیستم قدرت (ارشد) حضور ناهار و نماز حضور حضور
دوشنبه آز. ماشین1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 حضور ناهار و نماز حضور حضور
سه شنبه مطالعه شخصی بررسی حالات گذرا در سیستم قدرت (ارشد) جلسه گروه قدرت ناهار و نماز حضور حضور
چهارشنبه --- حضور حضور ناهار و نماز حضور (با هماهنگی قبلی) ----
پنجشنبه
جمعه
رفتن به بالای صفحه