يکشنبه 4 آبان 1399 - Sunday, October 25, 2020
خبر خوان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> دریافت فرمهای مورد نیاز
دريافت فرمـهای دانشکده
1 - جدول ترمی انتخاب دروس گرایش های مهندسی کامپیوتر، ورودی 92 و بعد از آن

 نوع فرم دانشجویی

جدول ترمی انتخاب دروس گرایش های مهندسی کامپیوتر، ورودی 92 و بعد از آن

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:6:14 28/10/1394
 
2 - لیست دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر _92 و مابعد

 نوع فرم دانشجویی

لیست دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر _92 و مابعد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:49:19 18/7/1394
 
3 - جدول دروس دوره کارشناسي مهندسي برق- ورودي 92 و بعد از آن

 نوع فرم دانشجویی

جدول دروس دوره کارشناسي مهندسي برق- ورودي 92 و بعد از آن

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:57:32 11/6/1394
 
4 - کارشناسی ارشد کامپیوتر- گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

 نوع فرم دانشجویی

کارشناسی ارشد کامپیوتر- گرایش معماری سیستم های کامپیوتری-


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:15:5 31/4/1394
 
5 - حذف تکدرس- کارشناسی ارشد

 نوع فرم دانشجویی

حذف تکدرس- کارشناسی ارشد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:55:7 4/3/1394
 
6 - حذف اضطراری درس( مقطع کارشناسی)

 نوع فرم دانشجویی

حذف اضطراری

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 17:35:42 30/2/1394
 
7 - معرفی مهمان ترم تابستان

 نوع فرم دانشجویی

معرفی مهمان ترم تابستان

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 17:34:37 30/2/1394
 
8 - فرم2- جایابی کارآموزی

 نوع فرم دانشجویی

جایابی کارآموزی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 19:18:6 28/11/1393
 
9 - فرم1 - تقاضای گذراندن دوره کارآموزی

 نوع فرم دانشجویی

تقاضای گذراندن دوره کارآموزی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 19:17:37 28/11/1393
 
10 - فرم تایید پروژه تخصصی کارشناسی

 نوع فرم دانشجویی

فرم تایید پروژه تخصصی کارشناسی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:43:2 26/11/1393
 
11 - جدول ترمی انتخاب دروس گرایش های مهندسی کامپیوتر ورودی 91و قبل از آن

 نوع فرم دانشجویی

جدول ترمی انتخاب دروس گرایش های مهندسی کامپیوتر ورودی 91و قبل از آن

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:46:16 11/11/1393
 
12 - فرم های مورد نیاز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 نوع فرم دانشجویی

مراجعه به
http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php


 فرمهاي اشاره شده در راهنماي آموزشي به شرح ذيل در لينكهاي معرفي شده قابل دسترسي مي باشند....

>>مراحل تعيين استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد:   http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=51

 >>مراحل تعين دروس جبراني: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=52

 >>گزارش پيشرفت كار پايان نامه و درخواست تمديد سنوات پنجم: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=24

 >>تصويب موضوع و ارائه سمينار تخصصي كارشناسي ارشد: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=23

>>تعريف و تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=22

 >>دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=53

 >>درخواست تمديد سنوات در كميسيون موارد خاص دانشگاه:  http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=49

 >> درخواست مهماني به ديگر دانشگاهها: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=54

 >> درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=35

>> درخواست حذف دروس نيمسال: http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php?opt=2&forms_id=36

  دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:12:2 7/11/1393
 
13 - جدول ترمي انتخاب واحد درسي در همه گرايش‌هاي برق و کامپيوتر- 91 و قبل از آن

 نوع فرم دانشجویی

جدول ترمي انتخاب واحد درسي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:35:15 25/6/1392
 
14 - ارایه سمینار تخصصی ( کارشناسی ارشد)

 نوع فرم دانشجویی

دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان اعلام دانشکده (بر اساس فرصت های ارائه سمینار) فرم پیوست را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما، جهت اقدامات بعدی به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل می نمایند./

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:33:5 19/4/1392
 
15 - گزارش دستورالعمل كارآموزي

 نوع فرم دانشجویی

گزارش دستورالعمل كارآموزي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:52:42 4/4/1392
 
16 - تقاضاي كاردانشجويي

 نوع فرم دانشجویی

تقاضاي كاردانشجويي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:51:45 4/4/1392
 
17 - آيين نامه کارشناسي ورودي 91 به بعد

 نوع فرم دانشجویی

آيين نامه کارشناسي ورودي 91 به بعد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:1:7 21/3/1392
 
18 - آيين نامه کارشناسي ورودي 90 و ماقبل

 نوع فرم دانشجویی

آيين نامه کارشناسي ورودي 90 و ماقبل

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:0:15 21/3/1392
 
19 - تقاضای ترم تابستانه

 نوع فرم دانشجویی

تقاضای ترم تابستانه

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:44:36 21/3/1392
 
20 - انتقال دائم با تغییر رشته

 نوع فرم دانشجویی

انتقال دائم با تغییر رشته

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:26:15 18/9/1391
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2
رفتن به بالای صفحه