پنجشنبه 2 خرداد 1398 - Thursday, May 23, 2019
خبر خوان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> دریافت فرمهای مورد نیاز
دريافت فرمـهای دانشکده
21 - فرم نمره كارآموزي

 نوع فرم دانشجویی

فرم نمره كارآموزي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:7:3 29/7/1391
 
22 - فرم نمره تكدرس

 نوع فرم دانشجویی

فرم نمره تكدرس

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:6:46 29/7/1391
 
23 - فرم نمره پروژه

 نوع فرم دانشجویی

فرم نمره پروژه

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:6:27 29/7/1391
 
24 - فرم بازديدهاي علمي و آموزشي

 نوع فرم دانشجویی

فرم بازديدهاي علمي و آموزشي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:6:12 29/7/1391
 
25 - فرم بازديد انجمن علمي

 نوع فرم دانشجویی

فرم بازديد انجمن علمي

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:5:20 29/7/1391
 
26 - سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - کنترل

 نوع فرم دانشجویی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - کنترل

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:0:31 26/6/1391
 
27 - سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - الکترونیک

 نوع فرم دانشجویی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - الکترونیک

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 7:59:44 26/6/1391
 
28 - سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - مخابرات

 نوع فرم دانشجویی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - مخابرات

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 7:58:0 26/6/1391
 
29 - سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - قدرت

 نوع فرم دانشجویی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد - قدرت

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 7:57:31 26/6/1391
 
30 - حذف کلیه دروس

 نوع فرم دانشجویی

حذف کلیه دروس

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:41:58 24/3/1391
 
31 - اخذ سمینار

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Oct 15 2011 8:43AM
 
32 - دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- الکترونیک

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم May 22 2011 3:46PM
 
33 - درخواست ارائه سمینار از پیشرفت کار دانشجویان دکتری تخصصی

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Nov 3 2010 11:09AM
 
34 - آزمون جامع دانشجویان دکتری

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Oct 18 2010 3:04PM
 
35 - گزارش پیشرفت کار رساله دکتری تخصصی

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Oct 16 2010 10:47AM
 
36 - دروس جبرانی

 نوع فرم دانشجویی

فرم را دریافت و 3 نسخه از آن را تکمیل و به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Oct 13 2010 1:02PM
 
37 - تغییر رشته در دانشگاه

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Jul 31 2010 11:05AM
 
38 - انتقال-دائم

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Jul 11 2010 11:31AM
 
39 - درخواست مهمان

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Jul 11 2010 11:31AM
 
40 - مرخصی تحصیلی

 نوع فرم دانشجویی


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم Jul 11 2010 11:31AM
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2
رفتن به بالای صفحه