جمعه 14 آذر 1399 - Friday, December 04, 2020
خبر خوان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو >> اساتيد و گروه هيئت علمي
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
مهندسی برق - الکترونیک
 
حسين
ميارنعيمي
h_miare[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/h.miar/home.aspx
 
یاسر
بالغی
y.baleghi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/y.baleghi/home.aspx
 
مهدی
ازوجی
m.ezoji[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/ezoji/home.aspx
 
مرتضی
قلی پور
m.gholipour[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/gholipour/home.aspx
 
بهرام
عزیزالله گنجی
baganji[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/baganji/home.aspx
 
غلامرضا
اردشیر
g.ardeshir[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/g.ardeshir/home.aspx
 
محمد رضا
حسن زاده
m.hasanzadeh[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/m.hasanzadeh/home.aspx
 
احمد
آل احمد
a.ahmad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.ahmad/home.aspx
 
شعبانعلي
گل
gol[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/s.gol/home.aspx
مهندسی برق - قدرت
 
میثم
جعفری نوکندي
m.jafari[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/jafari/home.aspx
 
هدی
قریشی
ghoreishy[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/h.ghoreishy/home.aspx
 
مجید
شهابی
shahabi.m[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/shahabi.m/home.aspx
 
سید اصغر
غلامیان
gholamian[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.gholamian/home.aspx
 
سید مهدی
حسینی
mehdi.hosseini[at]nit...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/hosseini/home.aspx
 
سید احسان
عبداللهی
e.abdollahi[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/e.abdollahi/home.aspx
 
سید مهدی
میرایمانی
Mirimani[at]nit.ac.ir...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/mirimani/home.aspx
 
جعفر
ادبی
j.adabi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/adabi/home.aspx
 
تقی
بارفروشی
barforoshi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/t.barforoushi/home.aspx
 
علی اکبر
عبدوس
a.abdoos[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.abdous/home.aspx
 
محمد
میرزائی
mirzaie[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/mirzaie/home.aspx
 
عبدالرضا
شیخ الاسلامی
asheikh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.sheikholeslami/home.aspx
مهندسی کامپیوتر
 
مجتبی
ولی نتاج
m.valinataj[at]nit.ac...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/valinataj/home.aspx
 
علی
غلامی رودی
gholamirudi[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/gholamirudi/home.aspx
 
سعیده
علی نژاد
alinezhad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/s.alinezhad/home.aspx
 
حميد
جزايري
jhamid[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/jazayeri/home.aspx
 
مهدی
عمادی
m.emadi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/emadi/home.aspx
 
مجتبي
منصوري
mansoori[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/m.mansoori/home.aspx
مهندسی برق - مخابرات
 
سید جواد
کاظمی تبار
j.kazemitabar[at]nit....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/j.kazemitabar/home.aspx
 
سید مهدی
حسینی اندارگلی
smh_andargoli[at]nit....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/mh.andargoli/home.aspx
 
بیژن
ذاکری گتابی
zakeri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/zakeri/home.aspx
 
علی
آقاگل زاده
aghagol[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/aghagol/home.aspx
 
محمد رضا
ذهابي
zahabi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/m.zahabi/home.aspx
 
محمد
یزدی
yazdi.mohammad[at]nit...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/m_yazdi/home.aspx
 
عطاالله
ابراهیم زاده
e_zadeh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/ebrahimzadeh/home.aspx
  
مهندسی برق-کنترل
 
ابوالفضل
رنجبر نوعی
a.ranjbar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.ranjbar/home.aspx
 
سارا
ميناگر
minagar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/s.minagar/home.aspx
 
زهرا
رحمانی
zrahmani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/zrahmani/home.aspx
 
بهروز
رضایی
brezaie[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/brezaie/home.aspx
 
سید جلیل
ساداتی رستمی
j.sadati[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/j.sadati/home.aspx
 
علیرضا
خسروی
akhosravi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/akhosravi/home.aspx
مهندسی پزشکی
 
سید محمود
سخایی
smsakhaei[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/smsakhaei/home.aspx
 
حسین
منتظری کردی
hmontazery[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/montazeri/home.aspx
 
محمد رضا
كرمي ملايي
mkarami[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/r.karami/home.aspx
رفتن به بالای صفحه