يکشنبه 4 آبان 1399 - Sunday, October 25, 2020
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
مهندسی برق - الکترونیک
هيچ استادي ثبت نشده است.
مهندسی برق - قدرت
 
احمد
نوروزپور نیازی
anorozpour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/anorozpour/home.aspx
  
مهندسی کامپیوتر
 
سید احمد
منصوری
mansouri.s.a[at]gmail...
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/mansouri/home.aspx
  
مهندسی برق - مخابرات
هيچ استادي ثبت نشده است.
مهندسی برق-کنترل
هيچ استادي ثبت نشده است.
مهندسی پزشکی
هيچ استادي ثبت نشده است.
رفتن به بالای صفحه