يکشنبه 4 آبان 1399 - Sunday, October 25, 2020
خبر خوان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو >> اساتید بازنشسته
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
مهندسی برق - الکترونیک
 
عبدالرحيم
عراقي
ar-araghi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/araghi
 
حسنجان
عليزاده کردی
h.alizadeh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/h.alizade/home.aspx
 
مهندسی برق - قدرت
 
حسن
آبروش
h.abravesh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/h.abravesh/home.aspx
 
جواد
روحی
j.rouhi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/j.rouhi/home.aspx
 
محسن
مجيدي
مرتبه علمی: مربی
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/m.majidi/home.aspx
 
سعید
لسان
s_lesan[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/s.lesan/home.aspx
  
مهندسی کامپیوتر
هيچ استادي ثبت نشده است.
مهندسی برق - مخابرات
هيچ استادي ثبت نشده است.
مهندسی برق-کنترل
 
عبدالحسين
طحاني
مرتبه علمی: استادیار
 
http://cee.nit.ac.ir/ms/a.tahani/home.aspx
  
مهندسی پزشکی
هيچ استادي ثبت نشده است.
رفتن به بالای صفحه