يکشنبه 4 آبان 1399 - Sunday, October 25, 2020
خبر خوان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
Skip Navigation Linksخانه >> آزمایشگاه های تحقیقاتی >> مخابرات دیجیتال
تاریخ بروز رسانی: 11:31:38 28/4/1391 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و مخابرات دیجیتال
مسوول آزمایشگاه: دکتر محمدرضا ذهابی
در این آزمایشگاه مدارهای تطبیق امپدانس و تقویت کننده های باند باریک مورد توجه می باشند. همچنین سیستم های هتروداین،
فرستنده و گیرنده ها با مدولسیون دامنه و زاویه بررسی می شود.
سایر اهداف این آزمایشگاه بطور خلصه به شرح ذیل است:
آشنایي با اسپكتروم آنالیزر و مشاهده سیگنالها در حوزه فرکانس
طراحی نوسان سازهای کولپیتس ، پیرس و …
طراحی حلقه قفل شونده فاز با دارهای مجتمع 4046 و 565
در قسمت مخابرات دیجیتال، عناوین زیر پوشش داده می شود.
Eye Diagram و ISI بررسي اثر تداخل ،Line coding ارسال در باند پایه و آشنایي با روش های
QPSK, DPSK, PSK, FSK, ASK آشنایي مدولسیونهاي دیجیتال، شامل مدولسیونهاي
Carrier&phase Recovery بازیابی کاریر و آشكارسازی همدوس
PCM و ADPCM, DPCM انتقال اطلعات آنالوگ توسط سیستمهاي دیجیتال، سیستمهاي
و روشهاي بازسازي سیگنال PPM, PWM, PAM مدولسیونهاي پالس، آشنایي با سیستمهاي
OFDM وTDM

http://cee.nit.ac.ir/file_part/view_part/1.jpg


رفتن به بالای صفحه