پنجشنبه 2 خرداد 1398 - Thursday, May 23, 2019
تاریخ بروز رسانی: 10:25:34 18/10/1390 كارگاه/آزمايشگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

كارگاه/آزمايشگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رديف

كارگاه / آزمايشگاه

1

كارگاه برق

2

آزمايشگاه الكترونيك

3

آزمايشگاه اندازه گيري

4

آزمايشگاه مدار منطقي

5

آزمايشگاه ماشين

6

آزمايشگاه مخابرات

7

آزمايشگاه آنتن

8

آزمايشگاه تكنيك پالس

9

آزمايشگاه اجزاء كامپيوتر

10

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

11

آزمايشگاه كنترل خطي

12

آزمايشگاه ميكرو پروسسور

13

آزمايشگاه عايقهاي فشار قوي

14

آزمايشگاه مباني كامپيوتر

14

اطاق پروژه

رفتن به بالای صفحه